ROT-avdrag

ROT-avdrag på golvslipning och golvläggning i Skåne

Dags att slipa trägolvet eller lägga nytt parkettgolv? Då kan du utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. På golvläggningens arbetskostnad (upp till 50 000 kronor per person och år) får du tillbaka 30% i form av skattereduktion. ROT-avdraget gäller för renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter omfattas inte av systemet. Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns inget krav på att det måste göras där man är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson äga huset (inte via ett egenägt bolag) och det måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerat som ett småhus.

Källa: Skatteverket.se:

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för ROT- och RUT-avdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2016.

De nya reglerna i korthet:

  • Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.
  • Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.
  • Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.
  • Lagtexten förtydligas när det gäller städarbete. Rutavdrag godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag godkänns inte för matlagning.

För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).

För den som betalar ett rot- eller rutarbete den 1 januari 2016 eller senare gäller de nya reglerna. Det innebär den lägre skattereduktionen för rotarbete och den lägre gränsen för maximalt rutarbete. Det gäller oavsett om arbetet utförts 2015 eller slutförts först i januari 2016.

För mer information om ROT-avdraget, se Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se